Aida Consult - Om mig selv

Min faglige baggrund

Annette Musik har altid fyldt meget i mit liv, og jeg har lært af mange mennesker og i mange musikalske sammenhænge.

Jeg er cand.mag. fra Københavns Universitet med musik som hovedfag og engelsk som bifag. Jeg har "altid" spillet klaver og har sunget i forskellige kor bl.a. i Radioens Underholdningskor og i universitetskoret Lille Muko.

Jeg har selv haft eget kor, spillet alt-sax i bigband og violin i familieband. I de sidste mange år har jeg været stemmetræner, kor-opvarmer og korsanger i Akademisk Kor i København.

Min undervisningserfaring har jeg fået gennem mine mange år som gymnasielærer på Allerød Gymnasium.

Min ide-mæssige baggrund

Det er en stadig udfordring for mig - og for mange i vores del af verden - at opnå balance mellem den udfarende aktive 'handle'-side og den mere indadvendte 'være'- side. I vores effektive præstationsorienterede samfund bliver det nemt handlesiden, der vinder. Men uden opmærksomhed på denne balance kommer vi nemt til at 'køre derudaf', og følelsen af at blive trukket rundt i manegen kan gøre os lukkede og udslidte.

Dette forhold - sammen med arbejdet med bl.a. bioenergetik og eutoni, der lærte mig hvor vigtig kroppen er for vores måde at opleve og erfare på - har været en vigtig inspiration til at udvikle AIDA-kurserne.

Her udnytter jeg netop, at man ved at lære at synge, samtidig kan erfare, hvor vigtigt det er at have krop og åndedræt - og ikke kun hovedet - med i det man foretager sig.


aida@aidaconsult.dk